De stora skakas om

Satsningen på småskaliga slakterier ger resultat. De tar marknadsandelar från de stora och de börjar bli oroade. Nu kräver slakteriindustrins organ Kött och Charkföretagen att man ska vara hårdare mot de små. Kontrollen måste bli hårdare av det småskaliga och samma krav ska ställas som på industrislakterierna. Medan industrin måste ha en veterinär närvarande hela tiden, så räcker det för de små att ha en veterinär som kontrollerar djuren före slakt och därefter deras organ efter slakt. Och det var ju precis det som var meningen; att de små inte behöver ha lika hårda krav som industrin. Hoppas nu att politikerna stå emot dessa krav. Och nog är det härligt att de små tar plats. http://www.ja.se/?p=40375&pt=105&m=3433


Oj vad SLU gnäller

SLU lever ett liv för sig. Medan alla andra universitet lyder under utbildningsdepartementet, lever SLU ensamt under Landsbygdsdepartementet. SLU har otroligt många professorer i relation till antalet studenter. SLU har länge levt i en egen gräddfil utan konkurrens. Men nu är departementet sura. Forskningen är inte relevant. Anslagen minskar. Samtidigt har de utländska gäststudenterna minskat kraftigt i antal, eftersom de nu måste betala för utbildningen. Och SLU gnäller, skär ned på utbildningen och låter studenterna ta stryk. Det är hög tid att låta SLU höra hemma tillsammans med de riktiga universiteten.


RSS 2.0