Den heliga mjölken

I Finland hyllas opastöriserad mjölk av generaldirektören för deras livsmedelsverk. Mjölken är tillåten att sälja och populär. I Sverige är den fullkomligt förbjuden. I Finland tar en del mejerier inte emot mjölk från kor som ätit soja. I Sverige satsar vi matlandspengar på att stötta grön produktion av soja i Brasilien, eftersom de svenska korna äter så mycket soja. Intressant att jämföra de två grannländerna.

 


Lär av bryggerierna

Tänk om inte politiker och många myndigheter vore så rädda för alkoholen. Den svenska måltiden blir inte internationellt konkurrenskraftig utan bra svenska viner, öl, cider, mjöd etc. Att stötta att vi får fler producenter, att våga släppa loss gårdsförsäljning, skulle betyda så mycket. Och tänk om man kunde se bryggerierna som en förebild.

 

Här har vi en smått explosiv utveckling av småbryggerier både på land och i stad, och det med öl av världsklass. Ofta är det hembryggare som i åratal sliter som amatörer, för att när de känner sig mogna öppnar kommersiella småbryggerier. Vilken förebild för matlands-, landsbygds- och företagsutveckling.

Och de små och stora livsmedelstillverkarna kan ta inspiration av Spendrups. De som har det stora industribryggeriet, det lilla bryggeriet i Visby och som nu också släpper loss hembryggare att pröva sina vingar.

RSS 2.0